Vi har tidigare skrivit ett inlägg där vi pratar om doppresenter och gett våra tips på detta, vare sig det är med traditionella eller moderna presenter till barnet. I dag skriver vi istället om gåvor enligt gåvolagen och jurister om hur man ska tänka när man vill hjälpa sina barn på ett ekonomiskt sätt utan att det blir bråk barnen emellan.

par lyckliga höst kärlekI Dagens Nyheter kan vi läsa att det är svårt att göra så att inget av barnen känner sig förfördelad och orättvist behandlad när man vill att alla ska ärva olika saker som har högre ekonomiskt värde och även kanske sentimentalt sådant. Enligt juristen som tillfrågades i artikeln i tidningen så är rättvisa det som föräldrarna anser är rättvist.

Enligt Gåvolagen kan föräldrar och barn ingå avtal med varandra, ge gåvor åt varandra och överföra tillgångar mellan sig, sedan har givaren av gåvan står frihet att koppla särskilda villkor till gåvan som kan vara att gåvan inte får överlåtas till någon annan utan givarens skriftliga samtycke och att gåvan till exempel ska gå tillbaka om mottagaren av gåvan avlider först. Föräldrar kan exempelvis också göra så att de skriver ett gåvobrev där en sommarstuga eller liknande är ett förskott på arv, men att föräldrarna själva har nyttjanderätt så länge de önskar. Alternativt att man skriver vem som ärver vad i ett testamente.

Fri förfoganderätt och arvingar

Ett testamente kan man utforma i princip hur man vill och när de första av makarna med gemensamma barn dör, ärver den efterlevande maken den döde med helt fri förfoganderätt – vilket betyder att man i stort sett kan göra vad som helt med egendomen, huruvida man vill sälja den, ge bort den eller göra sina bröstarvingar (barn) arvslösa. Vilket kanske inte är att föredra.

När sedan den sist levande föräldern avlider räknas allt som är kvar ihop. Förutom bankmedel, en eventuell bil, kanske en båt, värdepapper i form av till exempel aktier eller konvertibler, konst i form av tavlor och annat och bostadsrättslägenheten – om de bott i en sådan – räknas även värdet av barnens gåvor och förskott på arv in. Sedan delas detta in (om barnen till exempel är tre stycken) in i tre lika stora delar som då kallas för arvslotter, som sedan kan justeras vid arvskiftet.