Tiden går obönhörligt framåt och är någonting alla måste förhålla sig till i vardagen. Oavsett om det handlar om deadlines eller mötestider som måste passas är förmågan att hålla tider en av grunderna i ett framgångsrikt liv. Med det i åtanke är en klocka en av de bästa presenterna du kan ge till ett barn.

En klocka är, ursäkta, en ”tidlös” present. Det är en särskilt bra gåva till barn som dels får någonting fint att ha på armen, men också någonting som kan få stor pedagogisk betydelse för dem. Att köpa en barnklocka digital i present kan vara första steget i en väldigt positiv utveckling för barnet.

Barnklocka – till nytta för barnet och föräldrarna

Det som kallas för ’barnklocka’ kan också kallas för ’smartklocka’ eller ’GPS-klocka’. Det fina med dem är att de kan utrustas med många olika funktioner som kan vara till nytta inte bara för barnet utan också föräldrarna. GPS-teknik har funnits tillgänglig för allmänheten sedan tidigt 2000-tal, nu går det att utrusta klockor med den. Ingen vill väl kränka sitt barns integritet i onödan, men en GPS-funktion kan ändå vara ett säkert och enkelt sätt att veta vart ditt barn håller hus.

Tidsuppfattning är viktigt

Med det sagt är det barnet självt som har de största fördelarna av en klocka. Att tidigt lära sig klockan kan nämligen få flera mycket bra konsekvenser. Det finns ett flertal studier som visat att det innebär stora fördelar för ett barn att lära sig klockan tidigt. För det första är en uppfattning om tid en stor del av verklighetsuppfattningen. Vad studier har visat är att barn som lärt sig klockan i högre utsträckning känner sig som herrar över sin egen tid. Det är något som i förlängningen kan få stora effekter både för självkänslan och barnets förmåga att ta ansvar.

Det ska också tilläggas att en digital klocka som ges bort som present till ett barn i tidig ålder kan bli ett föremål som får ett stort värde senare i livet. Ett föremål laddat med minnen bland annat av den som en gång gav bort klockan i present.